Травня 2013 року
Обмен учебными материалами


Травня 2013 рокуКафедра економіки промисловості та організації виробництва

ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)

Кафедра управления персоналом и социологии

Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)

Інститут економіки і менеджменту

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

Красноярский институт экономики

Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия)

Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва, Россия)

ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості

(м. Дніпропетровськ)

Запрошують взяти участь у

Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

«ІНСТУТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ»,

яка відбудеться

травня 2013 року

Тематичні напрямки конференції:

Секція 1.

Економіка і управління національним господарством.

Секція 2.

Економіка і управління підприємством.

Секція 3.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Секція 4.

Гроші, фінанси і кредит.

Секція 5.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Секція 6.

Оподаткування та бюджетна система.

Секція 7.

Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Секція 8.

Математичні методи в економіці.

Секція 9.

Державне управління, самоуправління та державна служба.

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Контрольні дати конференції:

Дата проведення конференції 14-15 травня 2013 р. Останній термін подання матеріалів 07 травня 2013 р. Термін виходу з друку збірника 30 травня 2013 р.

Форма участі в конференції - дистанційна.

Робочі мови конференції

: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлено

збірник тез.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції:

conf.at.ua

Умови участі в конференції:

1. Тези доповідей направляються

лише в електронному вигляді

на:

conf.at.ua@gmail.com

2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати

на електронну адресу

оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.

3. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.

4.

Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання

.

5. Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді і пересилки друкованих матеріалів становить:– для учасників з України –

100 грн.

;

– для учасників з країн СНД та інших країн –

40 USD

.

6. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно

40 грн.

та

20 USD.

Платіжні реквізити:

Для учасників з України:

Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129

Поточний рахунок: 26002060367610

Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).

Вимоги до оформлення тез:

1. Учасник має право представити

декілька доповідей,

які раніше не публікувались.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді –

три особи

.

3. Якщо

науковий керівник не є співавтором

тез, то

вказувати

його у тексті

не потрібно

.

4. Обсяг матеріалів –

2-3 сторінки

, які не нумерують.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.

9. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру) - не більше 8 слів.

10. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).

11.В кінці тексту – через один інтервал – наводиться

Література

(напівжирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].

12.

Використання ілюстративних матеріалів, формул

в тезах

повинно бути мінімальним

.

13. Формат таблиць та рисунків має бути

лише книжковим.

14.

Ри­сун­ки, діаграми, таблиці

будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

15.

Формули

слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).

16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка

на участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

«ІНСТУТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ»,

яка відбудеться


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная